Soms moet ik er van beven

De Fisk [University] Jubilee Singers zijn de eersten geweest van wie dit lied, een anoniem en waarschijnlijk collectief gevormde spiritual voor Goede Vrijdag, op de plaat gezet is, in 1920.
Hier in goedevrijdagcontext geplaatst.


Were you there when they crucified my Lord?


Paul Robeson, 1925