Sombere troonrede – verrassing

Het Genootschap Onze Taal, dat altijd de troonrede nakijkt op taalkundige onvolkomenheden, is uit de school geklapt over de tekst die de vorstin dinsdag in de Ridderzaal zal uitspreken.

Nederlands is moeilijk, blijkbaar, niet nu.nl, “heeft uit de school geklapt” gaat u boven de pet.

Dat het genootschap Onze Taal (ik ben er lid van geweest tot het gezeur over “poldernederlands” mij de neus uitkwam) de troonrede doorneemt op fouten, het spreekt boekdelen. De ministerraad kan al net zo min competent geacht worden behoorlijke zinnen te bakken als – eh – een inktkoelie van nu.nl.
Nou, en de rede wordt somber van toon, ondanks de altijd lachende premier van sommige Nederlanders.