Somalische vluchteling bijna in brand gestoken op straat in Arnhem

Regionale couranten melden het verhaal van de Somalische vluchteling Mahamud Abuhar, straatbewoner want geklinkerd (“uitgeprocedeerd”), die in zijn slaap op straat door frisse vaderlandslievende en islamkritische jongelui met bier is overgoten waarna ze met een aansteker probeerden hem in brand te steken.
Hij hoopt dat er in Arnhem een bed-bad-broodvoorziening komt.

Zijn verhaal zit achter een betaalmuur (of staat in papieren kranten).