Solidariteitsfestival Den Haag, 1 mei 2015

In dagen waarin – elders – “links” heropgericht (in meer dan een betekenis) een rol speelt wordt het relevant te proberen de eerste mei meer te maken dan een ritueel waar eigenlijk bijna niemand meer in gelooft. Dus: Solidariteitsfestival in Den Haag, 1 mei aanstaande?! Uit de oproep:

Kom dit jaar 1 mei vieren, tijdens het Solidariteitsfestival op het Spuiplein in Den Haag! Diverse sprekers, muzikanten, dichters en activisten zullen samen met jou de Dag van de Arbeid in Nederland nieuw leven in gaan blazen.

Het broeit in Nederland en in de rest van Europa. In Spanje en Griekenland verzetten mensen zich tegen de neoliberale politiek van bezuinigingen, vervuiling en uitbuiting, opgelegd door het IMF en de EU. In Nederland zijn sociale zekerheid, gelijke toegang tot de zorg, een fatsoenlijk loon en baanzekerheid steeds zeldzamer, terwijl de armoede hand over hand toeneemt, en de voedselbanken steeds harder groeien.

Grote groepen mensen komen in verzet. Sommigen doen dat door zondebokken aan te wijzen, zoals ‘buitenlanders’, ‘vluchtelingen’, ‘werklozen’, ‘uitkeringstrekkers’ of ‘moslims.’

Het organiserend comité van 1 mei 2015 kiest voor een andere weg: wij willen in verzet komen tegen de werkelijke veroorzakers van de crisis, die voor de beurshandelaren dan wel tijdelijk lijkt te zijn beëindigd, maar voor veel gewone mensen nog altijd keihard voelbaar is.

Facebookpagina.