“Sociale kost” van CO2 veel hoger dan gedacht

De “sociale kost van CO2“, een belangrijk ijkpunt voor beleidsmakers om het effect van broeikasgassen in te schatten, is achterhaald, stellen Amerikaanse universiteiten. Een update van de landbouw alleen al schat de echte impact zo’n twee keer hoger.

De sociale kost van CO2 staat voor de schade die de uitstoot van een ton extra CO2 veroorzaakt aan de samenleving en de economie, bijvoorbeeld via overstromingen, schade aan de gezondheid, infrastructuur of de landbouwproductie.

Een nieuwe analyse in Nature Communications richt zich op de effecten in de landbouw. Eerdere schattingen, op basis van gegevens uit de jaren tachtig en negentig, gingen ervan uit dat meer CO2 in de atmosfeer de groei van planten zou stimuleren en zo de landbouw productiever zou maken. Maar de nieuwe analyse, op basis van meer dan duizend wetenschappelijke rapporten, tonen dat de klimaatverandering globaal een negatief effect heeft op de landbouw.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be