Sociaal Populisme

Politiek links is in “Den Haag” een stille eenzame dood gestorven. Het stoffelijk overschot heeft bijna een jaar lang onopgemerkt in een hoekje van een wandelgang gelegen en nu is het ontdekt. Weliswaar heeft ontbinding het lijk onherkenbaar gemaakt, maar kenners zijn ervan overtuigd dat het de resten van links zijn.Het is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf.

Nader onderzoek moet dat uitwijzen of uitsluiten.Enkele meters verwijderd van dood links werden in de meterkast de resten van de rechtsstaat aangetroffen. Gevreesd wordt, dat eerdaags ook de dode democratie zal worden ontdekt. De VVD, inmiddels gefuseerd met de gezagsdragers van de PvdA, is erin geslaagd haar feitelijke aanvoerder, Jeroen Dijsselbloem, Minister van Financiën én voorzitter van de Eurocommissie, een begrotingsakkoord te laten sluiten met twee kleine confessionele partijen en een partij zonder principes.

Hiermee is de VVD erin geslaagd enkele komende wetsvoorstellen vrijwel ongeschonden door beide Kamers te kunnen loodsen. Dat Dijsselbloem zijn hakkelende staatssecretaris Frans Weekers kort daarvoor blootstelde aan de hoon van de meerderheid van de 75 Senatoren, is even onbegrijpelijk als tekenend voor de politieke verhoudingen in de herfst van 2013. Minister Dijsselbloem is de baas van het kabinet, hij doet wat hij wil ………. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Jakob Java