Slechte kwaliteit van water in sloot, plas en ven

De kwaliteit van kleine wateren in Nederland is zorgelijk. Zo heeft ruim tweederde van de sloten, beekjes en plassen een te hoog stikstofgehalte, blijkt uit een groot burgeronderzoek dat is gecontroleerd door onderzoeksinstituut NIOO-KNAW. Dat onderzoek is opgezet omdat de overheid de kwaliteit van kleine wateren nauwelijks controleert.

Net als bij grotere wateren, waar de waterkwaliteit wel wordt gemonitord, blijkt de situatie in veel sloten, beken en vennen niet best: 22 procent van de bijna 800 onderzochte wateren scoort slecht, 61 procent matig en slechts 17 procent bleek van goede kwaliteit. Mest en riooloverstorten lijken de voornaamste bronnen van verontreiniging.

– Lees verder bij de bron, Algemeen Dagblad