Sharon Dijksma doet een Samsommetje

Daags nadat Diederik Samsom zich tijdens een speech op de politieke ledenraad van de PvdA in Amersfoort afvroeg of zijn gehandicapte dochter nog wel een toekomst zou hebben in dit land omdat zijn eigen partij in samenwerking met de VVD de sociale voorzieningen vrijwel tot de grond hebben afgebroken, deed Sharon Dijksma ongeveer een zelfde kunstje.

Zoals u waarschijnlijk weet heeft Sharon Dijksma het beheer van de schaarse Nederlandse natuur onder haar hoede. Niet dat de natuur daar verder iets van merkt, althans niet in positieve zin. De wapenfeiten van mevrouw Dijksma bestaan vrijwel uitsluitend uit maatregelen als het laten uitroeien van de Huiskraai, het laten afschieten van massa’s ganzen van diverse soorten, het openstellen van de jacht op voorheen beschermde vogelsoorten als de Smient, het toestaan van zoutboringen door Frisia in de Waddenzee (nota bene een gebied dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat), het aanstellen van een jager als haar belangrijkste adviseur (http://www.faunabescherming.nl/2014/06/25/profetische-woorden/) en het opstellen van een visie op de natuur (https://krapuul.nl/overig/blog/151794/dijksma-een-chimpansee-met-een-schilderskwast/) waar natuurhater en –sloper Henk Bleker trots op zou zijn geweest. Bleker, over wie ik laatst ergens las dat hij naar Mongolië zou vertrekken om daar lekker geld te gaan verdienen met het opzetten van een of ander zuivelbedrijf, ongetwijfeld over de ruggen van dieren die in Mongolië nog minder wettelijke bescherming genieten dan in Nederland. Nee, hoewel het erg verleidelijk is zal ik verder geen grapjes maken over het feit dat Bleker uitgerekend naar Mongolië vertrekt. Ik wil niemand beledigen.

Maar goed, waar was ik gebleven? O ja, bij Sharon Dijksma, die de Nederlandse natuur al even hard laat stikken als de PvdA haar kiezers. En nu maakt Dijksma dus met veel bombarie bekend dat ze meer inzet van Brussel eist op het gebied van dierenwelzijn (http://www.nu.nl/politiek/3911837/dijksma-eist-meer-inzet-brussel-dierenwelzijn.html) en daartoe een top in Nederland wil organiseren. Verwacht er niet teveel van: Dijksma vindt ‘dat de Nederlandse boeren het al goed doen’ met hun plofkippen, megastallen, de brandonveilige behuizingen waardoor jaarlijks vele honderden dieren levend verbranden en het totale lak dat men blijkbaar heeft aan de regels omtrent het transport van dieren, gezien de vele incidenten die zich op dat gebied voordoen.

Het zijn krampachtige en vooral doorzichtige pogingen van de PvdA om zich te ontworstelen aan het imago dat de partij tijdens de regeerperiode met de VVD heeft opgebouwd, te weten dat van een partij die zijn kiezers op een onvoorstelbare wijze heeft besodemieterd, een partij van volksverlakkers waar geen greintje socialisme meer te vinden is. En daar helpt geen Hans Spekman met stoppelbaard en kringlooptrui aan.