SGP-jongeren willen geen vrouwen in de politiek

Een motie de landelijke kandidatenlijst van de SGP open te stellen voor vrouwen heeft het afgelopen zaterdag tijdens het congres van SGP-Jongeren (SGPJ) net niet gehaald. Een krappe meerderheid van de aanwezigen keerde zich tegen de motie.

De kandidatuur van vrouwen voor het bekleden van politieke functies is al heel lang een heikel punt binnen de SGP. Vrouwen mogen tegenwoordig lid worden van de partij en op last van de Hoge Raad accepteert de SGP inmiddels ook vrouwelijke kandidaten. Althans formeel, want in de praktijk is er weinig veranderd: de landelijke kandidatenlijst bestaat nog steeds uitsluitend uit mannen.

Afgelopen zaterdag dienden opstandige jongeren een motie in om de moederpartij op te roepen voortaan ook vrouwen te accepteren op de SGP-lijst(en). In de motie wordt gesteld dat er geen Bijbelse gronden zijn om vrouwen uit te sluiten van politieke functies. Integendeel: in de Bijbel hebben vrouwen vaak een prominente rol. Tegenstanders zeggen vaak dat een Bijbelse onderbouwing van vrouwen in de politiek ontbreekt, maar volgens één van de indieners van de motie is dat een hopeloos ouderwetse manier om de Bijbel te lezen: “Je moet de Bijbel contextueel lezen: in de cultuur van die tijd was het onmogelijk moderne vrouwenstandpunten aan te hangen“.

Uiteraard zag de reactionaire vleugel van de jongerenclub dit allemaal niet zitten, met als mooiste voorbeeld Mathijs van der Tang, wiens opvattingen over vrouwen vrijwel één op één samenvallen met die van de Taliban:

You get the picture.

Overigens haalde ook Van der Tang’s ’tegenmotie’ om vrouwen tot in eeuwigheid tot derderangswezens te bestempelen het uiteindelijk niet. Een kleine meerderheid van de aanwezigen vond dát net iets te ver gaan.

Uitgelichte afbeelding: By Mobilus In Mobili – Women’s March on Washington, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55796823