Selmayrgate is tijdbom

Martin Selmayr kan aanblijven als secretaris-generaal van de Europese Commissie. Hij werd door Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gepromoveerd van zijn kabinetschef via een slechts minuten durende post van adjunct-secretaris-generaal tot hoogste ambtenaar in de EU. Een aangenomen resolutie in het Europees Parlement, die vraagt de benoemingsprocedure met een open kandidaatstelling over te doen, deed er niet toe. Want resoluties van het Europees Parlement zijn slechts adviezen.

Over deze schimmige benoemingskwestie, inmiddels bekend als Selmayrgate, is op Euractiv een scherp commentaar verschenen.

Uiteindelijk zal het ammunitie opleveren voor de Europese verkiezingscampagnes, niet alleen voor eurosceptici maar voor allen die pal staan voor democratie en zich verzetten tegen de dictaten van de EVP en haar socialistische schildknaap.
(Euractiv [vertaald uit het Engels])

Ter herinnering: Zowel Martin Selmayr als Jean-Claude Juncker horen tot de Europese Volkspartij (EVP). De EVP is de Europese koepelpartij in het Europees Parlement waarvan ook Fidesz, de partij van pseudo-dictator Viktor Orbán in Hongarije, deel uitmaakt en waarin als Nederlandse vertegenwoordiging het CDA participeert.