Seksuele intimidatie van Poolse arbeidsters in Nederland

Die chef die zijn handjes – gewoon in het openbaar – niet thuishoudt. Mijnheer de directeur die decreteert dat de secretaresse haar laatste werkuur van de dag op zijn schoot doorbrengt. Heb ik dat nu alleen waargenomen?
“We” krijgen allemaal te horen hoe goed joods-christelijk Nederland voor “zijn” vrouwen is. Dat is nog eens wegkijken – om welke politieke reden dan ook. Of degenen die die praatjes rondpompen over Neerlands vrouwvriendelijkheid hebben nog nooit echt ergens gewerkt.

De Stichting Fairwork, die wat zij noemt moderne slavernij in kaart brengt, heeft een rapport uitgebracht over seksuele intimidatie van Poolse loonarbeidsters in Nederland. Uit het begeleidende persbericht:

Uit Pools onderzoek blijkt dat ruim 87% van de vrouwen in Polen een vorm van seksuele intimidatie heeft ervaren. Uit onderzoek van Rutgers en Movisie blijkt dat 61% van de Nederlandse vrouwen ooit enige vorm van seksuele grensoverschrijding heeft meegemaakt. Onderzoek naar de omvang van het probleem onder vrouwelijke arbeidsmigranten in Nederland is nog niet gedaan.

In Nederland zijn werkgevers verplicht werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie en de nadelige gevolgen daarvan.

Het persbericht.

Uit de samenvatting:

Deze studie levert een bijdrage aan het bestaande onderzoek naar seksuele intimidatie en de relatie tot migratie door specifiek de situatie van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten in Nederland te belichten. Er werd een kwalitatief verkennend onderzoek uitgevoerd op basis van interviews met zeven vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten met als doel meer inzicht te krijgen in de subjectieve belevingen en ervaringen van de Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten betreffende seksuele intimidatie op de werk(gerelateerde)plek.
De studie werpt een licht op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de kwetsbaarheid van vrouwelijke migranten voor seksuele intimidatie. Het belicht ook de copingstrategieën van de slachtoffers en de rol van de sociaal-culturele normen in het ontstaan en in stand houden van seksuele intimidatie.

Zeven respondenten, een aantal dat vanzelf de conclusie inhoudt: meer onderzoek is gewenst.
Het rapport is hier te lezen.