Screening nieuwe kamerleden scherper, maar volgens welke criteria?

Nou nou, men gaat dan nu toch eens ècht ècht beter screenen op nieuwe Kamerleden. De VVD had weliswaar al eens een integriteitscommissie ingesteld, maar voorlopig sorteerde dat nog maar weinig effect op het systematisch corrupt gedrag van zijn leden. Het heeft ons ook daarna nog voldoende kopij bezorgd, in elk geval.

Het doel ervan is vooral te voorkomen dat er allerlei Kamerleden voortdurend voortijdig vertrekken dan wel een eigen fractie beginnen, iets dat de laatste jaren inderdaad wel erg vaak voorkwam. Natuurlijk waren er de grotendeels hilarische voorbeelden van de PVV van enkele jaren geleden, de ruziënde oudjes van 50Plus, en de diverse VVD’ers die zelfs voor VVD’ers iets teveel geritseld hadden.

Maar opmerkelijk is dat de vertrekkende fractieleden bij zowel de PVV – in de laatste jaren althans – als de PvdA in elk geval deels leden betreft die nu juist (iets) meer integer dan de zittenblijvers waren. De PVV immers raakte diverse leden kwijt ten gevolge van de Minder Marokkanenuitpraak van Wilders, waarvoor deze dan ook voor de rechter gesleept is. Wellicht zou moeten blijken dat het enige partijlid (of liever gezegd stichtingslid, het is niet eens een officiële partij) van de PVV zelf nooit door een screening heen had mogen komen.

En bij de PvdA waren het Myrthe Hilkens en Désirée Bonis die zich, overigens net zoals 75% van de stemmers op de PvdA in 2012, niet meer konden vinden in de inmiddels volslagen neoliberale partijlijn van de PvdA. PvdA-leden Kuzu en Öztürk waren het moslimgebash van Asscher beu en begonnen een eigen fractie. Juist een groot deel van de nu nog overgebleven PvdA-Kamerleden zullen bij de volgende verkiezingen terecht geen mandaat meer blijken te hebben wegens wellicht het grootste kiezersbedrog ooit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis.