Schulden en landsgrenzen: Griekenland wenst 279 miljard van Duitsland vanwege WOII

Ja, daar zegt Griekenland zowat, als het gaat om het kwijtschelden van schulden in het algemeen belang, daar hoeft bepaald Duitsland ook niet zo’n grote mond over te hebben:

De roep om smartengelden van Duitsland bestaat al decennia, maar het was premier Alexis Tsipras die een parlementaire commissie oprichtte om te onderzoeken wat de schade door de bezetting is geweest. De commissie is vorige week begonnen, schrijft persbureau Reuters, en onderzoekt onder meer de hoogte van een zogeheten bezettingslening die nazi-Duitsland afdwong bij de Griekse nationale bank. Daarnaast wil Griekenland gestolen archeologische schatten terug.(NRC)

Duitsland kende het zogenaamde wirtschaftswunder na de Tweede Wereldoorlog, maar bepaald niet onbelangrijk voor dat wunder was het besef bij de rest van de westerse wereld dat men niet gebaat zou zijn bij een decennialang door armoede geteisterd land als Duitsland midden in Europa, en daarom werd het aan alle kanten gesteund en zijn allerlei herstelbetalingen aanvankelijk uitgesteld en later in feite afgesteld. Duitsland kent nota bene beide kanten van de medaille, want na de Eerste Wereldoorlog werd het wel degelijk ongenadig afgeknepen (en met minder rechtmatigheid dan dat dat na de Tweede Wereldoorlog gedaan had kunnen worden), met alle economische en politieke gevolgen van dien.

Puur uit eigenbelang redenerend kan Griekenland natuurlijk nooit zo’n gevaar opleveren als een groot land als Duitsland, althans niet op korte termijn. Maar het is dwaasheid om in landsgrenzen en nationaliteiten te blijven denken. Als dat zinnig zou zijn zouden we bijvoorbeeld in Nederland bepaalde provincies ook wel af kunnen stoten omdat die het economisch minder doen, en ze dan jaar na jaar laten bedelen om steun. Nu gebeurt dat niet, want ze horen bij een uiterst merkwaardig gevormd moerassig gebied dat wij Nederland zijn gaan noemen, en dan schijn je dat soort vragen niet te hoeven stellen.

In sommige landen ging men overigens wel tot zulke beslissingen over, zoals in het voormalig Joegoslavië, waar het duidelijk welgesteldere Slovenië besloot dat die andere paupers het maar zelf uit moesten zoeken. Nu zult u zeggen dat Joegoslavië dan ook geen echt land was, doch slechts een in 1918 kunstmatig gecreëerde natie. Welnu, ik heb nieuws voor u: ALLE landen zijn kunstmatig gecreëerd. Er zijn weliswaar natuurlijke barrières zoals bergketens, rivieren en oceanen, maar sinds de uitvinding van schip en vliegtuig zijn die, naast de vele kunstmatige grenzen die ook afgezien daarvan al zijn getrokken, ook kunstmatig.