Schrijven op Krapuul leidt tot hersenverweking

Dat schrijvers op Krapuul aan hersenverweking zouden lijden is uiteraard flauwekul. De reden voor de satire betreft het belang van feiten en valide argumenten. Collega Wissen heeft eerder in Onafhankelijke progressieve media geschetst dat alternatieve linkse media alleen tegen het mainstream mediageweld op kunnen als er een basis is van vertrouwen door integere berichtgeving en transparantie. Als zaken echter omwille van de ‘goede zaak’ duidelijk verkeerd worden voorgesteld, werkt dat als een boemerang. Het medium waarop zo’n bericht staat, krijgt dan het predicaat ongeloofwaardig opgeplakt.

Forse overdrijving is ongeloofwaardig. Met betrekking tot het terugsturen van uitgeprocedeerde kinderen zijn overdreven verschrikkingen te lezen ten gevolge van uitzetting. Zo’n uitzetting is een drama voor de betrokkene maar die leidt in het algemeen niet tot hersenschade. Zo emigreren tal van mensen, maar als dat serieuze kans op hersenschade zou opleveren, zou het rap gedaan zijn met emigratie. Dat neemt niet weg dat sommige mensen kunnen kampen met ondraaglijke heimwee. Dat zijn echter uitzonderingen. Vooral kinderen zijn nog enorm flexibel en kunnen zich gewoonlijk snel aan een nieuwe situatie aanpassen.

Afgrijselijk bij het terugsturen van kinderen is echter dat ze soms opnieuw in een oorlogsgebied belanden, terwijl dat volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst veilig zou zijn. Dan protest aantekenen tegen een dreigende uitzetting is meer dan terecht. En zo zijn er meer valide redenen. Noem die dan in plaats van ongeloofwaardigheden te debiteren.