Schreeuw om hulp…

Op twitter ben ik de actie gestart: Schreeuw om hulp. Dit om het volgende onder de aandacht te brengen: Vanwege de verhoging van de zorgpremie, eigen risico en eigen bijdrage komen mensen nog verder in financiële nood. Denk hierbij aan mensen die in de bijstand zitten, mensen die afgekeurd zijn en ouderen die alleen een AOW hebben. En dit in combinatie met mogelijke chronische aandoening. Van hunzelf en/of kinderen waarvoor zij de financiële verantwoording hebben.

De oproep is eigenlijk aan de zorgverzekeraars. Hen wakker te schudden en om hun te zeggen dat zij nu eens in het belang van hun klant moeten gaan denken. Het geld dat zij ontvangen, waarmee zij dus hun werk uitvoeren, komt van ons als burger. Ook van de burger die het (bijna) niet meer kan betalen. De heer Rouvoet, bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, heeft in een interview gezegd dat de zorgverzekeraar de hoeder van de solidariteit van de zorg is. Door deze actie roep ik nu ook de heer Rouvoet op om deze woorden waar te maken. Dit kan door mee te kijken en te denken met de mensen die zorg nodig hebben, en deze bijna niet kunnen betalen.

De klant, patiënt of cliënt centraal zetten, hoort voor een zorgverzekeraar het uitgangspunt te zijn. En als de wetgeving en regelgeving dit in de weg staat, dient de zorgverzekeraar samen met de patiëntenverenigingen een verzoek tot aanpassing van de wet- en regelgeving neer te leggen bij het minister van VWS. Want dat hoort bij hun uitvoeringstaken. Noblesse oblige.

Het is voor mij zeer belangrijk dat de zuil, de gezondheidszorg, waar ons land op rust, toegankelijk blijft voor iedereen die zorg nodig heeft. Gezondheid gaat voor financiële uitgangspunten.

Doet u mee om de zorgverzekeraars weer tot klantvriendelijkheid op te roepen? Tweet dan met mij: #schreeuwomhulp

Ik dank u bij voorbaat om hierdoor aandacht te geven aan het solidariteitsprincipe dat in het zorgstelsel hoort te zitten!!