Schouten wil toch eerst meer onderzoek naar insectenslachting

Want ja, Krefeld, waar driekwart van de insectenbevolking verdwenen is, dat ligt over de grens, en in Nederland gaat het vast goed met de insecten:

In een kamerbrief van 11 december 2017 geeft minister Carola Schouten een reactie op de brief van Experimental Toxicology Services Nederland BV (ETS) van 22 oktober 2017 inzake het gebruik van neonicotinoïden in relatie tot insectensterfte. In de brief appelleert Henk Tennekes, naar aanleiding van de in Krefeld aangetoonde masssale insectensterfte, om de aangenomen moties van het lid Ouwehand (Kamerstuk 27 858, nr. 125 en nr. 155) voor een algeheel verbod op de neonicotinoïden ten uitvoer te brengen. Minister Schouten wil eerst een goed beeld krijgen van de Nederlandse situatie: teruggang, oorzaken, mogelijke oplossingen, samen met de betrokken organisaties, en daar vervolgens ook samen met andere partijen naar handelen.

Lees verder: Het bewijs tegen neonics is waterdicht.