Scholen overstelpt met probleemleerlingen

Vakbond CNV heeft een enquête gehouden onder schooldirecteuren over de verwachte gevolgen van de wet op passend onderwijs.

Vanaf augustus 2014 zijn scholen door de wet op passend onderwijs verplicht voor iedere leerling die zich aanmeldt een plek te regelen. Maar bijna 60 procent zegt daar niet toe in staat te zijn. Ruim de helft van de basisscholen kan de stroom zorgleerlingen nu al niet aan. Schooldirecteuren geven aan dat de klassen veel te groot zijn om van docenten te verwachten daar nog meer leerlingen in op te vangen die extra aandacht nodig hebben. (Brandpunt)

Het plafond aan de mogelijkheden van de scholen om zorgleerlingen op te vangen is nu al bereikt. De wet zal voor iedere leerling een tekort aan aandacht op opleveren, zowel voor de ‘gewone’ als voor de zorgleerlingen. Overigens is 15 jaar geleden hetzelfde geprobeerd met een grote mislukking tot gevolg.