Schedelmeten om onder vervolging uit te komen

Als je weet dat je leven en die van je naasten bedreigd wordt, is het voorstelbaar dat je controversiële dingen onderneemt om hier aan te ontkomen. Zo ook de Sefardim in Amsterdam.

Om aan vervolging te ontkomen klampten zij zich vast aan

een onderzoek uit de jaren 30 over de twee verschillende groepen Joden in Nederland. Daaruit bleek dat de Sefardim, die in de zestiende eeuw uit Spanje en Portugal waren verjaagd, er anders uitzagen dan de Asjkenazim, die in de loop der eeuwen vanuit Duitsland en Oost-Europa waren geëmigreerd.

en schreven ze

Hans Calmeyer, de Duitse ambtenaar die in Nederland over twijfelgevallen ging. Hoewel hij de macht niet had om alle 4500 aanvragers ineens tot niet-Jood te verklaren, wilde hij wel een tijdelijke vrijstelling geven totdat zijn bazen in Duitsland uitsluitsel konden geven.

Intussen werkte de Portugees-Joodse gemeenschap aan verder bewijsmateriaal. 375 vrijwilligers werden opgemeten, zodat 31 lichaamskenmerken konden worden vergeleken met de bestaande pseudowetenschappelijke literatuur uit Duitsland over Joden.

In het onderzoek werden ook tientallen portretfoto’s opgenomen van Nederlandse Sefardim, met een omschrijving van hun gezichten. Hun “Moorse uiterlijk”, “sprekende intelligente blik” of “krachtige en brede kin” moest de nazi’s overtuigen.

Uiteindelijk heeft het niet mogen baten en werden ook zij door de Duitsers afgevoerd.
Een bizar verhaal.
Lees hier meer of bezoek het Teylers Museum over deze, door schedelmeter Niemoller nog steeds bedreven, reeds lang achterhaalde pseudowetenschap.