Schedelmeetminister: ‘wanna be massamoordenaar/etnisch zuiveraar predikt geen haat’

De minister van schedelmeetzaken Lodewijk Asscher zegt dat wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar, verdachte in een strafzaak omtrent aanzetten tot haat Geert Wilders, niet aan haat prediken doet:

Volgens Asscher is iemand een haatprediker “als je allemaal haat verspreidt en bezig bent mensen tegen elkaar op te zetten”. Wilders komt hier volgens hem soms heel dichtbij.

Bron.

Goed, er is de premier uit Bruin II die joelt met zijn grote bek dat jongelui die het niet met hem eens zijn maar moeten sterven in Syrië, dat merkwaardige en geestelijk ontspoorde geval op VGM dat complottheorieën ziet inzake bonnetjes (de schedelmeetminister is op zijn manier tegen complottheorieën *kuch*) en hevig verontwaardigd is dat aan het licht komt wat voor een criminele bende of het is waar ze deel van uitmaakt en nu is er dan eentje die loopt te raaskallen over ‘heel dichtbij’ als het gaat over onvervalst mensen dehumaniseren.
Overigens is wel door die uitspraak van Schippers duidelijk bij wie en wat haar loyaliteit ligt.
Maar dat terzijde en laten we ook even W. en zijn gebral laten voor wat het is.
Per slot van rekening kent de lezer onze opvattingen over diens doen en laten.

Laten we even klip en klaar uitspreken wat wij vinden van voortdurende stemmingmakerij jegens bijvoorbeeld Turken in ons land plus de daarmee gepaard gaande complottheorietjes inzake ‘parallelle gemeenschappen’ of het betitelen van arbeidsmigranten uit Oost-Europa als ‘dijkdoorbraak’ en de selectieve verontwaardiging die tot uiting komt bij antisemitisme uit fascistische hoek versus die uit islamitische hoek. Laten we daarbij ook even treiterwetjes die ingegeven zijn door de onderbuik betrekken. Tot slot – en zonder te pretenderen dat we volledig zijn geweest: we hebben het vast nog wel een keer over genocide-staat Israël, mevrouw Haifa en nog veel meer – laten we ook even opmerken wat we vinden van het feit dat mensen die de toegang tot het land ontzegd wordt al bij voorbaat gestraft worden nog voordat ze iets gezegd hebben (laat staan iets strafbaars gedaan hebben) en dat iemand die er gewag van maakt miljoenen onschuldigen Europa uit te willen gooien, mensen in de knieën wil laten schieten, mensen reduceert tot vee en oproept tot etnische zuivering slechts beoordeeld wordt als zijnde ‘komt dicht bij’ en wiens joelende en tot het vergassen van mensen en het in brand steken van moskeeën oproepende aanhang als ‘onbenullig’ wordt afgedaan.
Wel, dat gedrag dat vertoond wordt door Lodewijk Asscher getuigt van een misselijk makende minachting en verachting van mensen.
Dat is fascisme.
Het feit dat zo iemand minister kan zijn in Nederland illustreert dat dit land een heel, heel ernstig moreel probleem heeft.

'Er is in Nederland een generatie ministers die enge en haatdragende onzin de huiskamers inslingert'
‘Er is in Nederland een generatie ministers die enge en haatdragende onzin de huiskamers inslingert’