Schäuble: sancties tegen Groot-Brittannië bij “Brexit”

266px-WSchaeuble
Wolfgang Schäuble

De Duitse Minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, heeft duidelijk gemaakt dat een vertrek uit de EU (Brexit) voor de Britten niet zonder gevolgen zal blijven. Zo kunnen de Britten het volgens Schäuble wel vergeten dat ze van de voordelen van de Europese binnenmarkt kunnen blijven genieten. Landen als Noorwegen en Zwitserland – die geen lid zijn van de EU – kunnen dat wél, Groot-Brittannië kan dat gevoeglijk vergeten. “In is in, out is out”, zegt Schäuble.

Schäuble neemt weliswaar het woord “sancties” niet in de mond, maar hij laat weinig twijfel bestaan over zijn bedoelingen: denk maar niet dat je na je vertrek op de oude voet verder kunt gaan. Mocht je het Britse voorbeeld volgen, dan krijgt je economie een enorme opdonder. Daar zorgen we voor. Of Schäuble’s verhulde dreigement in Groot-Brittanië veel effect zal hebben, mag betwijfeld worden, maar de Britten zijn ook niet degenen tot wie hij zich richt. Dat zijn andere landen die door een Brexit wel eens op ideeën gebracht zouden kunnen worden. Schäuble noemt uitdrukkelijk Nederland als voorbeeld van een land dat door de traditionele banden met Groot-Brittanië in de verleiding zou kunnen komen het Britse voorbeeld te volgen: “hoe zal bijvoorbeeld Nederland reageren, dat traditioneel heel sterk met Groot-Brittannië verbonden is?”.

Verdere integratie (Vertiefung) wordt door Schäuble overigens uitgesloten: “als antwoord op een Brexit kunnen we niet eenvoudigweg vragen om meer integratie….Dat zou onbehouwen zijn, veel mensen zouden zich terecht afvragen of wij politici het nu nog steeds niet begrepen hebben”. Ook wanneer de Britten met een nipte meerderheid opteren voor een verder verblijf binnen de EU, kan Europa volgens Schäuble niet net doen alsof er niks aan de hand is: “we moeten dat zien als een oproep wakker te worden en als vermaning niet gewoon op de oude voet verder te gaan.”

Meer bij Die Zeit.