Schandalig? Ja, inderdaad schandalig

Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel), onze eigen Nederlandse Israel lobby, heeft een snel stukje op zijn site gezet naar aanleiding van het rapport van Amnesty Internationalover het doden van Palestijnen op de Westoever. In dat rapport  wordt beschreven dat er aanwijzingen zijn dat dit doden soms opzettelijk gebeurt en dat er eigenlijk nooit een grondig en onpartijdig onderzoek naar de toedracht wordt gedaan, zodat de daders tot nu toe onbestraft bleven.
Het rapport is grondig, geeft feiten die grotendeels ook door de Israelische mensenrechtenorganisaties Yesh Din en B’Tselem, of de Palestijnse Mensenrechtenorganisatie PCHR zijn gerapporteerd en die ook op blogs zijn gemeld, waaronder op dit blog van ondergetekende. Maar het CIDI, dat ons als het zich aan zijn naam zou houden, zou moeten informeren, reageert – zeker niet voor het eerst – alsof dit weer de zoveelste truc is van een jodenhatend clubje om Israel verdacht te maken.

Zonder op ook maar één van de gedocumenteerde gevallen in te gaan noemt het CIDI het rapport ”schandalig”.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Zie ook hier.

Via: Abu Pessoptimist