Schaf de slavernij in de VS af!

Eind 1865, na afloop van de Burgeroorlog die weer zo levend als wat lijkt dezer dagen, werd het dertiende amendement op de grondwet van de VS geratificeerd. Het schafte de slavernij af en voerde die geniepig via de achterdeur van de gevangenisstraf meteen weer in:

Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.

Section 2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

Ook het tweede lid opent de deur naar herstel van slavernij, aangezien een definitie ontbreekt. Redelijkerwijze zou de formulering moeten luiden dat geen mens eigendom kan zijn van een andere mens – gevangenisstraf laat dit principe onverlet.
Vandaag is actiedag tegen dit dertiende amendement in de VS. Intussen zijn de zorgen verbreed en daarmee ook het actiefront.
Maar het amenderen van dit artikel blijft een noodzaak van de eerste orde. Ongeveer zeven procent van de bevolking van de VS zit achter tralies. En een buitengewoon groot deel van deze gevangenen zijn zwart, Latino, inheems. Dat is geen toeval.


Amend the 13th!