Schaam u diep

lijst verdronken in zee
Deze lijst namen van mensen verdronken in de Middellandse Zee is al enige jaren oud Sindsdien zijn duizenden meer verdronken.

Gruwelijke gebeurtenissen vinden al jaren plaats aan de grenzen van Fort Europa. Het Europese vluchtelingenbeleid is op geen enkele wijze nog humaan te noemen. Het ontbreekt aan het geringste beetje empathie voor onze medemensen in nood. Verzet is er nauwelijks en krijgt geen voet aan de grond. Er zijn enkel de wanhopige pogingen van mensenrechtenorganisaties en hulporganisaties om te pleiten voor een beleid dat minder leed veroorzaakt.
Wat deze organisaties terug krijgen zijn beschuldigingen dat zij juist de veroorzakers zijn van het leed.

Bewindslieden verantwoordelijk voor dit beleid gaan rustig verder in hun pogingen hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van deze medemensen te ontlopen.

Vorig jaar kwam VVD-er Halbe Zijlstra nog met een plan om delen van het vluchtelingenverdrag van 1951 buiten werking te stellen. Het doel was zo veel mogelijk vluchtelingen weren. Dat zou kunnen door opvang in de regio te verbeteren. En wat is gedaan aan betere opvang in de regio?

Nu is er weer de Vlaamse staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken die ferme voorstellen doet om mensen die naar Europa willen komen te ontmoedigen. Hij stelt voor om iedereen die uit Afrika is gekomen met de hulp van een mensensmokkelaar direct terug te sturen. Dat zou dan ruimte bieden voor veilige reisroutes en humane opvang voor de echte vluchteling.

Volgens bericht op Reuters:
” Do it for two weeks and it stops immediately. Nobody will pay thousands of euros to end up in Tunisia, Egypt or Morocco… The rumor with [bedoeld wordt vermoedelijk: will – red. K.] spread quickly that it has finished.”

In Nederland kunnen VVD en andere politieke partijen hun abjecte uitspraken over het niet toelaten van “migranten” behoorlijk onbelemmerd doen. Het doet geen stof opwaaien. In België liggen de zaken soms net iets anders
en wordt er fel en doeltreffend geprotesteerd. Dhr. Francken is hier niet blij mee en reageert boos op wat volgens hem extreem-linkse intimidatie is. Actievoerders lazen getuigenissen van asielzoekers in gesloten asielcentra voor.  In de krant De Morgen reageert Bob Pleysier, voormalig directeur-generaal van Fedasil (de Vlaamse vluchtelingenorganisatie) op de laatste uitlatingen van Theo Francken met: “schaam u diep meneer Francken.”

Dit kunnen we gerust tegen de hele Europese raad van ministers inzake asielbeleid zeggen.
“Schaam u diep”,  want door jullie gezamenlijk beleid sterven er dagelijks mensen.
En nog komt er geen gezamenlijke aanpak om de nood te lenigen, ieder blijft zijn eigen politiek belang voorop stellen.
Dit is jullie verantwoordelijkheid.