Sanitaire ongelijkheid, een gevolg van ons androcentrisch denken

Sanitaire ongelijkheid is niet alleen een gevolg van ons androcentrisch denken, ook validisme (i.e. discriminatie, marginalisatie en stigmatisatie van mensen met een mentale en/of fysieke functiebeperking) en andere discriminatiegronden spelen een grote rol. Wat deze gronden gemeenschappelijk hebben, is het feit dat we een bepaald mensbeeld als norm nemen, namelijk de mobiele man.

Het wordt hoog tijd dat we het androcentrisch denken binnen onze maatschappij deconstrueren. ‘Androcentri-watte? Waarom gebruiken die toch altijd zulke moeilijke termen?’, horen we jullie al denken. Tjah, de reden daarvoor is dat wij met PISS-OFF, in tegenstelling tot vele andere politicae, de mensen die we willen vertegenwoordigen niet dom willen houden.

De bevolking kan pas voor zijn eigen rechten opkomen wanneer men over de juiste woordenschat beschikt om het ongenoegen te uiten. Het ongenoegen over de verschillende vormen van discriminatie die hen uitsluiten van het dagelijks leven. Het ongenoegen over de machteloosheid die men ervaart wanneer men opnieuw politicae elkaar ziet uitkafferen of zwart maken op Twitter in plaats van de problemen in onze samenleving structureel en via een duurzame oplossing aan te pakken. Het ongenoegen over het niet gehoord worden door de elite die hun toekomst in handen hebben omdat deze elite niet verstaat wat de bevolking vraagt. Met de juiste terminologie kunnen we als bevolking heel ver geraken, veel verder dan waar we op dit moment over dromen. Daarom dat we willen uitleggen wat androcentrisch denken inhoudt en hoe het tot uiting komt in onze maatschappij.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be