Samsom, Het Kwaad en een onheilspellende echo uit het verleden

Op patrouille met de Turkse grenswacht realiseerde PvdA-leider Samsom zich: het moet anders.

Bron

Zo begint het artikel in de Volkskrant met daarin een interview met PvdA-leider Diederik Samsom over zijn plannetje totaal wanhopige mensen die door het westen en Samsom gesteunde oorlogen trachten te ontvluchten, rücksichtslos te deporteren. Zonder aanzien des persoons. Gewoon ‘weg met die lastige uitvreters die onze ‘prachtige verzorgingsstaat’ waar de boze blanke burger, wier zorgen je serieus moet nemen en die je erbij moet betrekken omdat je het voor hen tenslotte allemaal doet, zo hard voor gewerkt heeft’ komen opsouperen. Heel valselijk gaat het verder:

“De golfhoogte op zee bepaalt hoeveel mensen er oversteken, niet onze actieplannen. We moeten toe naar een systeem waarin de overtocht zinloos wordt. Zolang de overtocht kansen biedt, zijn mensen kennelijk bereid hun kinderen te verliezen onderweg.”

Bron

Als je dit laat bezinken kom je met een schok tot ontdekking dat hier iemand aan het woord is die geen enkele moraal bezit.
De suggestie wordt namelijk gewekt dat die mensen wier kinderen verdrinken in zee dat over zichzelf hebben afgeroepen, lichtvaardig het leven van hun meest dierbaren en zichzelf in de waagschaal gesteld hebben. Met een gruwelijke dood als gevolg.
Die vluchtelingen zijn schuld, niet het westen dat de oorlogen in het Midden-Oosten is begonnen en aan de gang houdt. Die vluchtelingen zijn schuld en niet de PvdA en PvdA’ers als Ahmed Aboutaleb met zijn gekrijs over ‘oorlog’ en ‘uitroeien.’ Ook Diederik Samsom die zijn fiat heeft gegeven om na Irak ook bommen te gooien op Syrië treft geen enkele blaam.
En dus doemt voor hem op een bootje van de Turkse grenswacht slechts de praktische vraag op of ‘het niet anders moet.’

Omdat het voor Samsom heel duidelijk is dat vluchtelingen zelf schuld zijn aan het feit dat ze massaal verdrinken en risico’s lopen, hoeft hij ook niet na te denken over de morele implicaties van zijn plannetje tot massadeportatie van duizenden wanhopige, door westerse bommen diep in de ellende van de perspectiefloosheid gedompelde mensen en de gevolgen van die ellende.
Massa-deportatie is inherent een uiterst gewelddadig proces en zal leiden tot duizenden doden en ontstellend veel geweld zoals Eric Krebbers hier zo juist stelt.
Maar dat is niet Samsoms probleem. Immers, vluchtelingen zijn zelf schuld aan hun leed en zijn alleen maar toekomstige parasieten van die ‘prachtige verzorgingsstaat’. Een verzorgingsstaat die met dank aan Samsom al lang is gesloopt, maar dat terzijde. En de Griekse stranden, havens en veerboten waar zich de onbeschrijfelijke scènes van wanhoop, geweld en dood zullen afspelen die het gevolg zijn van dit plannetje, zijn trouwens ver weg van het Binnenhof waar Diederik Samsom het grootste deel van zijn tijd vertoeft.
Vluchtelingen zijn zelf schuld aan hun leed en dus is er voor de PvdA-leider geen enkele noodzaak na te denken over de morele en ethische implicaties van zijn plannetje.

Die houding, die buitengewoon primitieve en mensenverachtende kijk op mensen en hun leed, dat volstrekt ontbreken van enig moreel besef ten aanzien van wat je zegt, doet of voorstelt, heeft de mensheid eerder gruwelijk opgebroken toen er anderen – door Hannah Arendt ooit omschreven als ‘één van die banale manifestaties van ‘Het Kwaad’ – waren die niet gedreven door enig moreel kompas constateerden ‘het moet anders.’
Lieden die volmaakt kil en koud ten overstaan van degenen over wie ze beslisten en de macht uitoefenden, gedreven door de obsessie met efficiency hun misdadige werk deden met de mentaliteit en onverschilligheid van een kantoorklerk in een 9 tot 5 baantje.
Het bracht een aantal van hen die zich er later – toen het moment van rekenschap en verantwoording afleggen daar was – op beriepen zich slechts met de praktische kant van de zaak bezig gehouden te hebben omdat het ‘anders moest’ aan de galg.

En tot ze hun laatste adem uitbliezen waren ze gespeend van elk moreel besef over wat ze aangericht hadden en dus eveneens volkomen gespeend van elk gevoel van verantwoordelijkheid en schuld.
Misschien moet Diederik Samsom zich wat minder bezighouden met het ‘hoe’ en wat meer met de morele en ethische kanten van hetgeen hij doet, zegt of juist niet doet of zegt.
Maar als ie dat vermogen gehad zou hebben, waren er waarschijnlijk om te beginnen al geen bommen op Irak en binnenkort op Syrië gegooid.
Samsom, Het Kwaad en een onheilspellende echo uit het verleden.
Wee een volk dat juicht voor een dergelijk soort mensen.
Het was waar ik gisteren aan moest denken toen ik van dat vieze plannetje hoorde.