Samsom op de bres voor aloude sociaal-democratische clubregeling

Politici horen niet bloot te staan aan het risico van verlies van werk. Wat voor gewone burgers geldt, daar zou het clubje parlementariërs van verstoken moeten blijven. Want die arme Kamerleden hebben, als ze weggestemd worden, nauwelijks nog een kans op de arbeidsmarkt.

De terugkeerregeling is een wet die regelt dat ambtenaren die de politiek in gaan na beëindiging van hun Kamerlidmaatschap terug kunnen keren in hun oude baan. De VVD wil, samen met onder meer CDA, D66, SP en SGP, af van die regeling. Samsom vindt dat een slecht idee. Een politieke carrière is te risicovol zonder dergelijke bescherming, vindt hij. (Joop)

De parlementariërs hebben nota bene toch zelf ingestemd met dwangarbeid in onder andere de groenvoorziening. Laat ze die regeling zelf eens uitproberen.

De PvdA staat al op flink verlies in de peilingen. Wereldvreemde Samsom begrijpt blijkbaar helemaal niet hoe de gemiddelde werknemer zich voelt onder de dagelijkse druk van mogelijk ontslag. Nog zo’n actie van Samsom en de PvdA is rijp voor het kerkhof voor politieke partijen.