Samenleven met wolven in Nederland

De wolf is terug in Nederland. Zelfverkozen, omdat het dier hier kan leven en onze natuur er geschikt voor blijkt te zijn. Het is ook wennen: de terugkeer van wolven vereist van mensen om dieren beter te beschermen en te accepteren dat wilde natuur er, ook in Nederland, bij hoort. Met dierbeschermende maatregelen is uiteindelijk iedereen beter af, ook de mens van nu en de toekomst.

Met een oppervlakte van 41.850 vierkante kilometer groot en een inwonertal van inmiddels meer dan 18 miljoen is het menselijk gebruik van ons kleine land erg intensief. De vraag of er ruimte is voor de wolf, is afhankelijk van het perspectief dat je inneemt: de wolf koos zelf voor Nederland als leefgebied en dus is er volgens het dier voldoende ruimte. Maar de maatschappelijke onrust en telkens terugkerende discussie naar aanleiding van incidenten met gehouden dieren, laat ook zien dat nog niet iedereen daar klaar voor is, of wil zijn. De comeback van wolven past in een rijtje succesvolle terugkomers in de Nederlandse natuur: zeearend, kraanvogel, otter en bever: allemaal waren ze ooit ‘op’ en keerden ze terug na het scheppen van nieuwe ruimte omdat we inzagen dat ’t wel erg karig werd.

– Lees verder bij de bron, Nature Today

– Uitgelichte afbeelding: Door Bernard Landgraf – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=217899