Sabra en Shatila

Drieëndertig jaar geleden is het vandaag alweer, de slachtpartij in de Palestijnse kampen Sabra en Shatila in Beiroet door de christelijke Kataeb=-militie geleid door Elie Hobeika, georganiseerd door de Israelische minister Ariël Sharon en onder het toeziend oog van zijn troepen. Tweeëneenhalve dag duurden de moorden op – vooral – ouden van dagen, vrouwen en kinderen, tot de Israeli’s en op de ochtend van de 18e een einde aan maakten. Toen waren naar schatting een 3.000 mensen gedood.
Opdat we het niet vergeten, dit Guernica van het Midden-Oosten.

Bron: Abu Pessoptimist