Rutte loog tegen Tweede Kamer over afschaffen dividendbelasting

Tijdens de kabinetsformatie zijn wel degelijk  documenten opgesteld over de afschaffing van de dividendbelasting. Eerder beweerden alle betrokkenen nog dat daar geen sprake van was. Dat betekent dat Mark Rutte keihard heeft gelogen tegen de Tweede Kamer, normaal gesproken een politieke doodzonde.

Dividend is de winst van bedrijven die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het besluit van het kabinet de dividendbelasting af te schaffen kost de staat jaarlijks 1,4 miljard euro. De regering stelt dat voor de maatregel gekozen is zodat bedrijven makkelijker eigen kapitaal uit het buitenland kunnen aantrekken en zo weerbaarder worden voor vijandige overnames, maar dat gelooft buiten de regeringspartijen niemand. Elke economische ratio ontbreekt volledig, het is een cadeautje voor buitenlandse beleggers, meer niet.

Het besluit kwam destijds als een donderslag bij heldere hemel omdat het punt in geen enkel verkiezingsprogramma werd genoemd, ook niet in dat van de VVD. De oppositie had dan ook zware kritiek op het plan en wilde weten waarop het besluit was gebaseerd. Het kabinet kon daar naar eigen zeggen niet aan voldoen, omdat er over dit punt nooit documenten waren opgesteld. Dat laatste blijkt nu dus een leugen te zijn geweest. Het Ministerie van Financiën heeft nu toegegeven dat die documenten wel degelijk bestaan, maar weigert ze vrij te geven.

Het bestaan van de stukken kwam aan het licht na een WOB -verzoek van twee Amsterdamse onderzoekers. Het verzoek werd afgewezen, maar het ministerie erkent het bestaan van de documenten. De onderzoekers zijn bij de Rechtbank Amsterdam in beroep gegaan tegen de afwijzing van hun WOB-verzoek.

Bron: Trouw