Rutte is een rechtsgek

Mark Rutte is alweer voor het zoveelste jaar bezig een regering te formeren. Ja, nog niet officieel, maar daar komt het wel op neer. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar laten we niet vergeten dat Rutte een rechtsgek is. Evenals Sybrand Buma.

Wat nu, zult u zich afvragen, die twee door-en-door nette politici rechtsgekken?

Ja. Ze hebben namelijk ooit met Geert Wilders samengewerkt, zelfs virtueel een kabinet gevormd, en iedereen die daartoe bereid is is een rechtsgek.
Denkt u daaraan, als u Rutte c.s. weer charmant ziet glimlachen bij de Algemene Beschouwingen. En vergeet het nooit meer. Maar dat zult u wel doen.