Rutte III wil harde aanpak van links

Het horrorkabinet Rutte III zet de deur naar de invoering van een autoritaire staat wijd open. Volgens de Telegraaf – die we bij uitzondering eens geloven – wil het kabinet ‘antidemocratische’ organisaties harder aan gaan pakken. ‘Antiparlementair’ wordt vervolgens gedefinieerd als ’tegen de burgerlijke parlementaire democratie’. 

Het behoeft geen betoog dat dit voorstel zich primair richt tegen links; rechtse organisaties zullen buiten schot blijven, althans zolang ze lippendienst bewijzen aan ‘de democratie’ – los van wat ze feitelijk willen. Concreet betekent het dat een organisatie die actief een anarchistische, libertarische  of basisdemocratische samenleving nastreeft, voortaan verboden kan worden. Niet omdat ze ‘antidemocratisch’ is, maar omdat de democratieopvatting een andere is. De gebruikte middelen zijn irrelevant, het gaat uitsluitend om het te bereiken doel. Ook indien je volstrekt geweldloos bent, kun je door een verbod geraakt worden.

Bron: de Telegrof