Russische trollen poseerden op Facebook als islamitische fundamentalisten

Aan Rusland gelieerde trollen poseerden tijdens de Amerikaanse verkiezingen op sociale media als islamitische organisaties. Tegelijkertijd deden ze zich op dezelfde media voor als virulente islamofoben. Dat onthullen Amerikaanse media vandaag.

Zo blijkt de Faceboekgroep United Muslims of America (UMA) nóch uit Amerikanen, nóch uit moslims te bestaan. De organisatie bestaat in naam wel, maar is al tijden slapende. De identiteit werd gekaapt door Russen, die vervolgens op Facebook en Instagram rondbazuinden dat Hillary Clinton toegegeven zou hebben dat de VS Al Qaida en ISIS opgericht, bewapend en gefinancierd hebben, dat Osama bin Laden een CIA-agent is en John McCain persoonlijk betrokken zou zijn geweest bij de oprichting van ISIS. Allemaal kolder, maar het werd grif geloofd, helaas ook door domlinkse complotgekken.

Daarnaast creëerden dezelfde trollen islamofobe accounts die zich specifiek richtten op (dom)rechts. Op die accounts werd opgeroepen tot acties en manifestaties tegen de ‘islamisering van de samenleving’ en het opnemen van vluchtelingen.

De Russische groep die het account van de United Muslims of America kaapte, speelde het overigens slim. Terwijl andere trollen zich verlaagden tot laster en grove scheldpartijen, wisten de mensen achter  het UMA-account een grote fanschare op te bouwen door zich voor te doen als gematigde bruggenbouwers. Eens men respectabel was geworden en over een trouwe aanhang beschikte, smokkelden de trollen op strategische momenten fake news over – vooral – Hillary Clinton binnen.

Inmiddels heeft Facebook meerdere accounts gesloten, waaronder die van de UMA. Eigenaar Mark Zuckerberg kondigde een groot onderzoek aan naar de Russische pogingen Facebook te gebruiken om zoveel mogelijke chaos te zaaien: “We are looking into foreign actors, including additional Russian groups and other former Soviet states, as well as organizations like the campaigns, to further our understanding of how they used our tools”. Zuckerberg heeft ook weinig keuze: de druk vanuit het Congres om schoon schip te maken en volledige openheid van zaken te geven wordt met dag groter.

Hoe interessant de onthullingen ook zijn, de invloed van deze accounts moet niet overdreven worden. Ongetwijfeld hebben ze een bijdrage geleverd aan de verspreiding van fake news over – met name – Hillary Clinton. Dat ze de Amerikaanse verkiezingen beslissend beïnvloed hebben, lijkt me kolder. De overwinning van Trump is toch écht aan andere factoren te wijten. Amerikaanse liberals kunnen beter eens grondig analyseren waar ze zélf  tijdens de campagne de fout in zijn gegaan. Hint: Sanders, Wall Street. Om  half-en-half te suggereren dat Russische trollen grote invloed uitoefenen op Black Lives Matter en de protesten tegen politiegeweld in Baltimore en Ferguson is al helemaal een gotspe. Die protesten komen voort uit een geschiedenis van onderdrukking en racisme, niet uit manipulatie door Poetin.