Ruim honderdduizend handtekeningen voor insecten

  • Afgelopen woensdag werden ruim honderdduizend handtekeningen voor het behoud van de insecten afgeleverd bij minister Schouten van landbouw. De Vlinderstichting, een van de initiatiefnemers tot de petitie gaat nnu werken aan een Deltaplan Biodiversiteit. Het valt te verwachten dat het thans zittende kabinet hier geen boodschap aan zal hebben.

De dagvlinders zijn met de steenvliegen de meest bedreigde soortgroep in Nederland:

“Met 68 procent van de vlinders op de Rode Lijst van bedreigde soorten, vormen dagvlinders (samen met steenvliegen) de meest bedreigde soortgroep in Nederland. Gemiddeld over alle soorten is er sprake van een achteruitgang van de populaties van 35 procent in de afgelopen 25 jaar. De achteruitgang heeft zich over het geheel sinds 2000 gestabiliseerd, maar dat is vooral te danken aan de soorten die alleen in natuurgebieden voorkomen. Voor soorten die ook buiten natuurgebieden (vooral dus in het agrarisch gebied) voorkomen, wordt de afname eerder sterker dan zwakker. Soorten van natuurgebieden zijn in 25 jaar gemiddeld met 65 procent achteruitgegaan. De stabilisatie van de laatste jaren kan worden toegeschreven aan actief herstelbeheer door terreinbeherende organisaties en realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk. Op Europese schaal is voor vlinders van graslanden een afname van 30 procent in 25 jaar vastgesteld.”

Lees verder bij de Vlinderstichting.