Ruim een halve eeuw aan waarschuwende woorden – in 120 woorden

Het profetische boek Silent spring, in het Nederlands getiteld Dode lente dateert van 1962. De Nederlander Briejèr was eigenlijk eerder met zijn waarschuwingen maar kon pas na zijn ontslag als ambtenaar zijn Zilveren sluiers gepubliceerd krijgen (1967).
Veel meer aandacht kreeg het rapport van de Club van Rome, waar verstandige ondernemers deel van uitmaakten of sponsor van waren. Grenzen aan de groei (Limits to growth) is van 1972, het jaar ook waarin Roel van Duijn zijn Panies dagboek en zijn Energieboekje het licht deed zien. De Club van Rome is dan weer de inspiratiebron van Kate Raworth met haar doughnut-economie, maar dan zijn we decennia verder.

Ja, er is tijd vermorst en als het aan de heersende machten ligt blijft het zo doorgaan.