RTL: wel degelijk belastingdeal met Oranjes

prinses_juliana_1981
Juliana Foto: Wikipedia

RTL Nieuws heeft vandaag stukken gepubliceerd waaruit blijkt dat de Oranjes in de jaren ’70 wel degelijk een belastingdeal hebben gesloten met de staat. Rutte ontkende dat nog onlangs, al voegde hij eraan toe dat er meer onderzoek nodig was.

Uit de door RTL Nieuws gepubliceerde documenten blijkt dat koningin Juliana vanaf 1973 belasting moest betalen over haar privé-vermogen. Niet geheel verrassend voelde Juliana daar weinig voor, wat ertoe leidde dat er een regeling werd getroffen waarbij  de Oranjes gecompenseerd werden. Het zou gaan om een bedrag van 150.000 gulden.

In een notitie voor de premier staat ook hoe de 150.000 gulden werd weggemoffeld. De compensatie staat niet onder het kopje ‘inkomen’ maar onder het kopje ‘incidentele kosten’. “Wij kwamen tot de conclusie dat het bedrag na de grondwetsherziening (en derhalve na het verval van de belastingvrijdom van het privé-inkomen en vermogen van de koningin) het beste zou kunnen worden toegevoegd aan de niet-declarabele kosten die thans reeds in de grondwettelijke uitkering zijn verwerkt”.

Het komt erop neer dat de staat – dwz: wij – voortaan de kosten van het koningshuis zouden betalen, mits de Oranjes voor de verandering eens wat belasting af zouden dragen.

De Tweede Kamer debatteert morgen met Rutte over deze kwestie.

Bron: RTL Nieuws