Rotterdamse SP splitst zich af en gaat verder als Socialisten 010

De gemeenteraadsfractie van de SP in Rotterdam vormt samen met het geschorste afdelingsbestuur een nieuwe partij onder de naam Socialisten010, die mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Het landelijke partijbestuur hoopt nog op tijd een nieuwe lijst samen te kunnen stellen. Of dat gaat lukken is maar zeer de vraag. De afdeling in Rotterdam is onthoofd en het is volstrekt onduidelijk of de SP tijdig voldoende capabele mensen kan vinden. Het in allerijl samenstellen van een nieuwe lijst leidt meestal niet tot verheffende taferelen. Vraag het de PVV maar eens.

De afgelopen maanden werden flink wat leden van de linkervleugel van de SP door het partijbestuur geroyeerd. Ook de banden met de jongerenorganisatie Rood werden verbroken, omdat die club de “communistische revolutie” zou prediken.

Socialisten010 heeft inmiddels een heel sympathieke beginselverklaring gepubliceerd. Woon je in Rotterdam en wil je Socialisten010 helpen bij de campagne, kun je je hier aanmelden.