Rol van vrouwen vredesonderhandelingen onderschat

Regeringen pleiten er al lang voor om meer vrouwen rond de tafel te hebben bij vredesonderhandelingen, maar komen met die intentie meestal niet verder dan mooie woorden. Toch is het perspectief van vrouwen levensnoodzakelijk bij de vredesopbouw na conflicten.

Om sneller verandering te brengen in die rol voor vrouwen en de effecten die zij sorteren, organiseerde het Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) samen met de permanente VN-missies van Chili en Nederland van 20 tot 25 april 2015 een seminarie in New York. De klemtoon lag op de implementatie van de resoluties 1325 en 1820 van de VN-Veiligheidsraad, die over vrouwen, vrede en veiligheid handelen.

Mavic Cabrera-Balleza, GNWP-coördinator, benadrukte de “behoefte aan een systematische implementatie van resolutie 1325 op internationaal niveau”. Het GNWP wil een wereldwijde hervorming van de ordediensten en het leger om vrouwen te betrekken bij vredesopbouw.

Sinds 2011 organiseerde het netwerk meer dan vijftig workshops in tien landen, waarbij ook politieagenten en soldaten uitgenodigd werden. “We staan er niet meer van te kijken als blijkt dat deze agenten nog nooit van resolutie 1325 gehoord hebben. Maar alleen op dat lokale niveau werken is frustrerend, omdat het uiteindelijk hun oversten zijn die beslissen over een volledige hervorming en over de training van de agenten”, verklaarde ze.

Ambassadeur Anwarul Chowdhury, gewezen ondersecretaris-generaal en lid van een adviesgroep over resolutie 1325, was aanwezig op dit seminarie. Hij wees op het onvermogen van regeringen en vredessoldaten om burgers – en dan vooral vrouwen – te beschermen in de afgelopen jaren. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be