Roep vanaf de Middellandse Zee om gerechtigheid

Sea-Watch en Mediterranea, beide deel van de United4Med Alliance, starten op 4 januari met twee boten die vanuit Malta Sea-Watch 3 moeten ondersteunen. Al twee weken wacht de Sea-Watch 3 op toelating tot een veilige haven voor de 32 vrouwen, mannen en kinderen die op 22 december 2018 vanaf de Middellandse Zee zijn gered.

De onderneming heeft drie verschillende doeleinden. Het eerste bestaat eruit het schip logistieke en materiële ondersteuning te geven, wisseling van bemanning mogelijk te maken en voorraden aan te vullen. Verder moeten Duitse parlementsleden en vertegenwoordigers van de Kerk zelf de omstandigheden van de geredde mensen – waarvoor de Europese staten verantwoordelijk zijn – kunnen bekijken, zodat ze de bondsregering in Berlijn over de fragiele situatie aan boord kunnen berichten. Deze regering heeft nog niet op de eisen van tientallen Duitse steden gereageerd, die zich bereid verklaard hebben de geredde mensen op te nemen. Het derde doel bestaat er uit Duitse en Italiaanse journalisten aan boord te laten. Zij zouden eens te meer over de gevolgen van het schenden van de mensenrechten op de Middellandse Zee moeten spreken om de Europese staten er toe te brengen de 49 mensen die door de Sea-Watch 3 en Sea-Eye’s professor Albrecht Penck gered zijn een veilige haven toe te wijzen, zoals het zeerecht vereist.

Dit initiatief toont bovenal aan dat de schepen, die mensen op zee redden, niet alleen zijn en dat een aanzienlijk deel van de Europese maatschappij het niet eens is met de onmenselijkheid en wreedheid van de onverschilligheid. Het toont dat er een brug tussen land en zee is, die uit blijvende verbondenheid en solidariteit over grenzen heen bestaat. De Alliantie doet weer eens wat de Europese overheden en regeringen nog steeds niet willen doen: degenen op zee helpen die zic inspannen en hun leven op het spel zetten om het lijden van mensen te verzachten, met inbegrip van de kleinsten die door de hel van de Libische gevangenissen en het willekeurige geweld getraumatiseerd zijn en nu aan zeer reële gevaren op zee blootgesteld worden.

Wat wij doen is een direct antwoord op de Europese politiek die actief de vluchtwegen sluit voor hen die verdreven worden en toevlucht zoeken. Het is een direct antwoord op een Europese maatschappij die het schenden van fundamentele mensenrechten tolereert, die maatschappelijke waarden waarop Europa gebaseerd is, in gevaar brengt.

Wij verzoeken de burgemeesters en verbonden van de Europese steden, alsook ieder afzonderlijk, die in een toekomst van gerechtigheid en menselijkheid gelooft, deze eisen te ondersteunen en verder met ons op dit punt hun invloed te gebruiken.

– De bemanningen van Sea-Watch en Mediterranea