Roep de regering op iets te doen aan racismebestrijding

Het recht van petitie is nog eerder bevochten dan het algemeen kiesrecht, en misschien (durven we het te zeggen?) haalt het nog wel minder uit. Maar goed, Amnesty probeert institutioneel racisme per petitie weg te krijgen en niet geschoten is nooit raak.

Wereldwijd staan de straten en pleinen vol met mensen na de dood van George Floyd. Ook in Nederland demonstreren tienduizenden mensen om te eisen dat er een einde komt aan racisme en discriminatie. In reactie daarop heeft het kabinet geen enkele nieuwe oplossing genoemd of een concreet voorstel gedaan om racisme en discriminatie terug te dringen.

Maar die oplossingen zijn er wel. Er zijn concrete maatregelen die de regering kan nemen om racisme en discriminatie terug te dringen. Maatregelen waarop Amnesty en andere organisaties al jaren aandringen. De tijd van wachten is voorbij.

Aan: Minister Ollongren

Geachte minister,

Graag laat ik u weten dat ik mij zeer grote zorgen maak over institutioneel racisme en discriminatie in de Nederlandse samenleving. Daarom vraag ik u met klem om onmiddellijk de volgende maatregelen te treffen.

1) Stop etnisch profileren.
De politiebevoegdheden om mensen te stoppen, te controleren en preventief te fouilleren, moeten worden aangescherpt. En de politie moet aantonen dat politiecontroles eerlijk en effectief zijn door na elke controle een (digitaal) stopformulier in te vullen. Dat kan eenvoudig via een app.

2) Geen onnodig politiegeweld.
De regels voor het gebruik van geweld door de politie zijn in strijd met de mensenrechten. Zo ligt de drempel voor het gebruik van een vuurwapen en een stroomstootwapen te laag. Nederland moet de regels en de toepassing van politiegeweld in lijn brengen met de mensenrechten. Ook moet er onafhankelijk evaluatieonderzoek komen naar gevallen van excessief politiegeweld waar lessen uit worden getrokken.

3) Verbied discriminerende algoritmes.
Algoritmische systemen en geautomatiseerde besluitvorming werken discriminatie in de hand, zoals onlangs bleek bij de Belastingdienst. Dit kan voorkomen worden met de volgende maatregelen: de invoering van een bindende mensenrechtentoets, transparantie, het aanstellen van een algoritmewaakhond met een non-discriminatiemandaat en een verbod op zelflerende algoritmes in de uitvoering van overheidstaken.

4) Stel anti-discriminatie en mensenrechten centraal in het onderwijs.
Zorg ervoor dat anti-discriminatie en mensenrechten een belangrijk onderdeel vormen van de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs. Neemt u daarbij als leidraad hoe Curriculum.nu deze waarden in het huidige voorstel voor het leergebied burgerschap heeft verwerkt.

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht voor deze urgente problemen en zie uit naar snelle maatregelen om discriminatie en racisme in onze samenleving uit te bannen.

Met vriendelijke groet,

Tekenen