Roep Amsterdam uit tot anti-Apartheidstad: verbreek de samenwerking met Tel Aviv

Gisteren heeft Israël gelukkig een staakt-het-vuren geaccepteerd. Maar het kan niet zo zijn dat het meedogenloze geweld van de afgelopen weken zonder gevolgen voor Israël blijft. De blokkade, de bezetting, de apartheid en de onderdrukking gaan onverminderd door. Daarom gaan ook dit weekend vele mensen de straat op. (zie onder)

En daarna moeten we onze strijd voortzetten. We moeten druk uitoefenen op onze overheden en bedrijven om samenwerkingen met de apartheidsstaat Israël stop te zetten. Al jaren werkt de gemeente Amsterdam samen met het in Israël gelegen Tel Aviv. Dit samenwerkingsverband is volgens het college mogelijk zolang er geen connectie is met de bezetting, het nederzettingenbeleid of het militaire apparaat. Deze positie is echter onhoudbaar gebleken. De apartheid en onderdrukking van Palestijnen zijn overal in het land een feit, ook in Tel Aviv.

Tijdens de ambtsperiode van voormalige burgemeester Ed van Thijn werd Amsterdam uitgeroepen tot anti-Apartheidsstad als protest tegen de Apartheid in Zuid-Afrika. Amsterdam dient weer die voortrekkersrol op zich te nemen en zich uit te spreken tegen Apartheid. Dat begint met het verbreken van het samenwerkingsverband met Tel Aviv.

Wij vragen organisaties in Amsterdam de gemeente hiertoe op te roepen door hier te ondertekenen.

Tevens kunnen alle organisaties die dat nog niet gedaan hebben hier de oproep tot BDS ondertekenen.

Demonstraties:

Zaterdag 22 mei: Leeuwarden, 14u00, Oldehoofster Kerkhof Heerhugowaard, 15u00 Stadsplein Almere, 15u00, Esplanadeplein Amsterdam, 15u30, de DamZondag 23 mei: Terneuzen, 13u30, de Vliegende Vaart Utrecht, 14u00 Jaarbeursplein Den Haag, 14u30, Malieveld Maastricht, 17u00, Vrijthof