Roemer: ’trek motorblok uit elkaar’

Emile Roemer blijft weigeren mee te doen aan een coalitie met de VVD. De SP is van mening dat het neoliberale beleid van de afgelopen jaren op de mestvaalt gegooid moet worden. Met de VVD is dat volgens Roemer niet mogelijk.

De VVD is het uithangbord van het neo-liberalisme. Ook de afgelopen regeerperiode stond er bol van: eigen verantwoordelijkheid, minder overheid, grotere verschillen tussen mensen in de bijstand en de hoogste inkomens. Van de VVD kun je niet verlangen dat ze plots andere uitgangspunten heeft. Het is òf een kabinet met de VVD, òf een kabinet met de SP. Anders wordt het een clash-huwelijk

Terecht merkt Roemer op dat Pechtold zichzelf weliswaar een progressief imago aangemeten heeft, maar dat D66 natuurlijk ook gewoon voor een rechts sociaal-economisch beleid staat. Een linkse partij die zich daarbij aansluit wordt volledig uitgekleed en krijgt over vier jaar de rekening gepresenteerd in de vorm van een electorale afstraffing: ‘Het motorblok van VVD, CDA en D66 telt 71 rechtse zetels en wij hebben maar 14 zetels. Dat is niet in balans. Het motorblok moet uit elkaar’.