Resolutie in Europees Parlement tot weren porno uit media

‘Het is maar een oproep aan media en reclamemakers om vrijwillig beelden van de vrouw als lustobject te mijden’, beweert Europarlementariër Kartika Liotard bezwerend, maar intussen staat er in haar ontwerpresolutie wél dat ‘de EU en de lidstaten aangespoord moeten worden tot een verbod op alle vormen van pornografie in de media’. Ook zouden er ‘maatregelen op digitaal gebied’ moeten worden genomen.

Het is maar een resolutie die verder geen directe gevolgen voor regelgeving zal hebben (een resolutie geeft ‘slechts’ een standpunt weer van het Europees Parlement), maar intussen is het toch maar zo dat deze europarlementariër – en het schijnt met haar een meerderheid van het parlement – graag zou zien dat er geregeld wordt wat u wel en niet mag zien op internet.

Ik ben in principe voor Europese samenwerking en een gezamenlijk beleid op de daartoe geëigende gebieden, maar als de wind uit deze Chinees aandoende hoek gaat waaien zal ik mij toch nog eens gaan bezinnen.