Residulimiet insecticide clothianidine vertienvoudigd

De Europese Commissie stelt voor om de maximum residulimiet voor het middel clothianidin bij de invoer van aardappelen naar de Europese Unie te verhogen van 0,03 milligram naar 0,3 milligram per kilo. Dat voorstel wordt gedaan omdat clothianidine in Canada is toegelaten in de teelt van aardappelen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft namens Nederland ingestemd met dat voorstel.(…)
De inperking van het gebruik van clothianidine in de Europese Unie is niet ingesteld vanwege een risico voor de volksgezondheid, maar vanwege de risico’s van de stof voor bijen, stelt Schouten. De Europese residuwetgeving betrekt de mogelijke schadelijkheid voor het milieu in derde landen niet in de residubeoordeling; dit is een verantwoordelijkheid van het land waar het middel wordt toegepast.

Bron: AGF