Republikeinen in Georgia proberen de tijd terug te draaien

Het pijnlijkste, en misschien zelfs nog belangrijkere, verlies dat de Republikeinen na dat van Donald Trump leden was dat van de senaatszetels in Georgia, toen de Democraten John Ossoff en Raphael Warnock respectievelijk David Perdue en Kelly Loeffler in de tweede ronde versloegen. Daarmee raakten de Republikeinen namelijk hun allesverlammende meerderheid in de Senaat kwijt, zij het maar nèt. Immers, de zetelverdeling is nu 50-50, waar vice-president Kamala Harris het verschil maakt bij een 50-50 uitslag.

Helemaal kwijt zijn de Republikeinen hun macht bepaald nog niet, zolang de filibuster blijft bestaan die voor veel wetsvoorstellen een supermeerderheid van 60 van de 100 stemmen nodig maakt. Niettemin zou een Republikeinse meerderheid in de Senaat pas echt een ramp geweest zijn voor Biden, omdat er geen twijfel over bestaat dat ze in dat geval onder leiding van Mitch McConnell alles, maar dan ook alles geblokkeerd zouden hebben. Bovendien kunnen de Democraten de filibuster nu in theorie afschaffen (Democratische senatoren Sinema (Arizona) en Manchin (West-Virginia) zijn daar echter tegen, zij opereren in erg conservatieve staten), of in elk geval de regels ervoor veranderen.

Maar dit was dus eerste keer sinds 1994 dat beide senaatszetels van een staat naar de andere partij gingen, en de eerste keer sinds 2003 dat er weer een Democraat een senaatszetel voor Georgia bezet.

Gelukkig zijn er toch nog conservatieven met iets van een moreel besef, en Secretary of State van Georgia Brad Raffensperger (in tegenstelling tot op federaal niveau, is een Secretary of State op staatsniveau juist een soort Minister van Binnenlandse Zaken) hield stand tegen Trump, die hem onder druk zette om nog juist genoeg extra stemmen vóór Trump te vinden om de verkiezingsuitslag terug te kunnen draaien. Het Republikeins gedomineerde Congres van Georgia steunde die actie, maar de Kiesraad te Georgia viel nu eenmaal onder Raffensperger.

Viel, want, afgelopen week is er nieuwe verkiezingswetgeving aangenomen in Georgia waardoor de leiding van verkiezingen in Georgia voortaan in handen is van het Congres. Een volgende keer zal men die extra stemmen dus wèl vinden in geval van een onwelgevallige verkiezingsuitslag, of “onregelmatigheden” aantreffen.

Want de onbeschaamdheid van met name het Afro-Amerikaanse deel van de bevolking om in een van de meest notoire voormalige slavenhoudende staten zomaar in hun eigen belang twee conservatieve blanken weg te stemmen kan natuurlijk niet onbestraft blijven. Ze moeten wel hun plaats weten. Stacey Abrams was immers ook al bijna gouverneur van Georgia geworden, dat kan zo niet langer.

Dit werd nog eens benadrukt, toen de Afro-Amerikaanse afgevaardigde Park Cannon het kantoor van de gouverneur wou binnentreden om het tekenen van de nieuwe wet bij te wonen. De deur was echter op slot en de politie weigerde haar de toegang. Toen zij daarna aanklopte werd ze onmiddelijk geboeid en door de politie afgevoerd. Stelt u zich dat eens hier voor, een parlementslid dat om een dergelijk futiele reden geboeid door de politie afgevoerd wordt, het is (vooralsnog) volstrekt ondenkbaar.

Men heeft diverse regelingen getroffen in die wetgeving, die er overduidelijk op gericht zijn stemmen van de armere, zwarte bevolking zoveel mogelijk te onderdrukken. Zo worden stembureau’s al om vijf uur gesloten, net als de gemiddelde werknemer pas naar huis gaat. Vooral in de Verenigde Staten heeft men maar een zeer beperkt aantal vrije dagen, en armere mensen werken vaak op uurbasis en zullen het zich vaak niet kunnen veroorloven vrij te nemen van hun werk, of simpelweg geen toestemming ervoor krijgen. Vooral zwarte Amerikanen gaan (waarschijnlijk onder meer daarom) vaak na de kerkdienst op zondag stemmen. Dat had men dan ook willen afschaffen, zogenaamd omdat het op de Dag Gods eigenlijk niet netjes is om te gaan stemmen. Maar dat is toch niet doorgegaan.

Zoals al langer het geval is in door Republikeinen gedomineerde staten, probeert men het aantal stembureaus in de armere, Democratisch stemmende buurten zoveel mogelijk te beperken, met urenlange wachtrijen als gevolg. En op de een of andere manier heeft men het illegaal weten te maken om mensen in die rijen water te geven, je verzint het niet.

Ook de identificatie-eisen voor stemmen per post worden strenger gemaakt (een bekende taktiek om het zwarte Amerikanen moeilijker te maken), en het aantal speciale stembussen waarin men zijn stem kan deponeren wordt sterk beperkt.

En alhoewel gouverneur Brian Kemp wel degelijk ook Trump weerstaan heeft met betrekking tot het herroepen van de verkiezingsuitslag (en daarvoor door Trump sterk gekapitteld is) durft hij nu met een stalen gezicht te beweren dat deze nieuwe wetgeving het stemmen vergemakkelijkt en die vreselijke, afgrijselijke stemfraude die immers massaal plaats moet hebben gevonden om Trump de verkiezingen en Georgia hun Republikeinse senators te doen verliezen, tegen te gaan. Hij moet immers de nog steeds in grote getalen Trump steunende Republikeinse kiezers ter wille blijven.

(Afbeelding: Wikimedia)