Regering verzuimt jeugdwerkloosheid op te lossen

De Werkloosheid stijgt met 700 personen per dag! De AOW leeftijd verhogen en doorwerken na je pensioen wat volgens deze regering de beste oplossing is een vorm van doorgeschoten EU-gekte!

Alles bij elkaar zijn er véél meer werklozen omdat de nu onzichtbare Wajongers, wia ontvangers, langer lerende kinderen en zzp’ers doorgaans niet meegeteld zijn in de officiële werkloosheidscijfers (waarom eigenlijk?). We creëren door deze halsstarrige houding vele generaties beroepswerklozen en bijstandtrekkers en ook nog eens heel veel ongelukkige mensen. Laat ouderen in ’n pro forma Vut met een werktijd van 50% waarin de senioren de jeugd opleiden in het hun vak, de andere 50 % in de Vut om niet meer werken met dien verstande dat er bij meer werkgelegenheid en arbeiderstekorten het Vut gedeelte weer naar een lager percentage teruggeschroefd kan worden.

Tussen bijstandtrekkers en bijstandtrekkers, zit ook nog een duidelijk nuanceverschil, sommige moeten we ondersteunen maar ook een deel hiervan is helaas niet werk-vaardig dus niemand kan deze mensen gebruiken door o.a. psychische problemen of maatschappelijke onkunde.

Maar door de nieuwe WW is er heel veel instroom van mensen die wel goed kunnen werken! Daarnaast krijgen de thuiswonende jongeren geen bijstand en deze gaan van armoede langer studeren. Hierdoor ontstaat weer verdringing op de arbeidsmarkt, de gewone Lts baantjes worden straks immers ingevuld met hoogopgeleide mensen en dus blijft de minder begaafde jeugd verstoken van arbeidsaanbod dat aansluit op hun opleiding!

Het is voor welke regering dan ook, links, rechts of ertussenin helemaal niet gemakkelijk om de mensen aan een baan te helpen.
Alstublieft grijp nu in en laat de EU met zijn 3 % eis maar even schieten, dat doen andere landen ook!