Refugees welcome, Wilders raus!

Met de wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar hoog in de peilingen-met-het-door-den-klant-gewenschte-resultaat, kunnen sommigen de verleiding niet weerstaan te speculeren over wat er gaat gebeuren in het geval Wilders premier aller tokkies wordt.
Nieuwe Revue – zo’n blad dat meestal verfomfaaid in de wachtkamer van de tandarts tussen autobladen en reismagazines kan worden aangetroffen – vraagt zich dat bijvoorbeeld af.
Den Lijder antwoordde via Twitter met de bekende en inmiddels behoorlijk afgezaagde riedel over dichte grenzen, Nederland uit de EU en lage belastingen.
Wat je er verder nog bij krijgt maar wat den Lijder niet vermeldt zijn hordes brievenbuspissers, fraudeurs, drankorgels, bezitters van illegale vuurwapens, vrouwenmishandelaars, delinquenten van seksuele misdrijven, bedreigers, drugshandelaren, plegers van valsheid in geschrifte en noem het maar op. Ook mijn dank gaat uit naar Ton Aarts die de lijst bijhoudt waar medeschrijver Marc in dit zeer de moeite waard zijnde stuk aan refereerde.

Maar ik wil het even hebben over die grenzen dicht. Grenzen die dan uiteraard dicht moeten voor mensen die in doodsnood hier aankloppen in de hoop op wat rust en veiligheid na jaren van onuitsprekelijke ellende en vele vele doden.
Dergelijke mensen, zo vindt een groot deel van Nederland, help je niet.
Die verneder je nog verder, die terroriseer je als waren ze nog in hun eigen verwoeste steden en dorpen en als je de macht of aanzienlijke invloed hebt om mensen te helpen, dan misbruik je die macht om diezelfde vluchtelingen te maken tot Untermenschen.
Zo rollen niet alleen Wilders en zijn door seksuele en dus gewelddadige perversiteiten geobsedeerde wormvormige aanhangsels van de Neanderthalers.
Ook Halbe Zijlstra van de PVV met leden en Sybrand Buma van de partij die medeverantwoordelijk is voor het veroorzaken van een heel groot deel van de ellende van vluchtelingen doen daar aan mee.
We hebben het er al eerder over gehad en ik vrees nog lang niet voor het laatst.

Opvangcentrum Nauru
Opvangcentrum Nauru
Maar over die grenzen dicht: wie wil weten hoe dat in de praktijk dan uitpakt moet maar eens kijken naar Wilders’ grote voorbeeld Australië.
Nauru is een 21 vierkante kilometer klein eilandstaatje (de op twee na kleinste staat ter wereld) met nog geen tienduizend inwoners op meer dan 4500 kilometer van Australië.
Daar biedt het ministaatje in ruil voor hulp van Australië plaats aan het zogeheten ‘Regional Processing Center’ dat voor de vluchtelingen een hel op Aarde is.
De omstandigheden zijn er mensonwaardig en wreed zo blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties
Constant zijn er berichten over seksueel misbruik van vrouwen en kinderen, verder zijn er berichten over geweld en machtsmisbruik door bewakingspersoneel van particuliere firma’s.
Ook een onderzoekscommissie van het Australische parlement stelde onlangs vast:

“The present conditions and circumstances at the Regional Processing Centre on Nauru are not adequate, appropriate or safe for the asylum seekers detained there,”

Bron

en verder:

“The committee is gravely concerned that the culture of secrecy surrounding operations at the RPC, the lack of access for asylum seekers to information and support, and the lack of independent avenues of complaint and oversight, create a dangerous likelihood that the present incidence and apparent culture of abuse will continue and even intensify.”

Bron

Samengevat: honderden mensen opeengepakt in volstrekt mensonwaardige omstandigheden, overgeleverd aan bewakingspersoneel dat meermaals het boekje ver te buiten gaat, rest niets anders dan bij gebrek aan informatie over hun toekomstig lot, perspectief, mogelijkheden tot het indienen van klachten en mogelijkheden de tijd zinvol door te komen maar in – stel ik me zo voor – ondraaglijke spanning af te wachten.
Dat dat fout gaat werd op gruwelijke manier in 2013 aangetoond toen de gevangenen in het RPC op Nauru in opstand kwamen: daarbij vielen doden en gewonden.

Dit alles mag Wilders, gesteund door een horde hersenloze pieces of lowlife van binnen en buiten de politiek en media, dan willen maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat een normaal mens zoiets kan en wil accepteren.
Voor vluchtelingen dienen er veilige routes in het leven te worden geroepen zodat ze niet overgeleverd zijn aan mensensmokkelaars.
Er moeten adequate opvangmogelijkheden komen – en dat is dus niet een tent verwarmd middels een vat olie zoals Asscher dat zo prachtig vindt – en mensen moeten naast alle hulp die ze nodig hebben om te pogen de doorstane ellende van jaren (en de persoonlijke verliezen) te verwerken mogelijkheden voor zinvolle scholing en werk krijgen.
Tegelijkertijd moeten de oorzaken van de ellende welke maakt dat zoveel mensen op de vlucht moeten – het is geen keuze die deze mensen hebben: ze moeten! – aangepakt worden. Stoppen met wapenleveranties, bombardementen en het creëren van oorlogen omwille van de grondstoffen en de winsten van een paar ondernemingen en banken.
Zolang er nog vluchtelingen zijn moeten die mensen weten dat ze in Nederland welkom zijn!