Redding op zee is niet onderhandelbaar – Open de havens voor Sea-Watch 3

Amper twee weken na het laatste voorval waarin op zee geredde mensen drie weken op een veilige haven moesten wachten, wordt Sea-Watch 3 nogmaals op de Middellandse Zee belemmerd door de EU. Het schip heeft momenteel 47 mensen aan boord die op 19 januari jl. door de bemanning uit zeenood zijn gered. Sindsdien wacht het schip op instructies van de autoriteiten, die hun plicht nog moeten vervullen om deze mensen een veilige haven aan te wijzen.

Het sluiten van de havens heeft al fatale gevolgen gehad: steeds meer koopvaardijschepen overtreden internationale wetten door uit zeenood geredde vluchtelingen terug te brengen naar Libië. Dit is in strijd met het VN-vluchtelingenverdrag. In sommige gevallen vervullen zij zelfs niet langer hun plicht om mensen in nood op zee te redden, zoals voorgeschreven in internationale Maritieme wet- en regelgeving. Alleen al in de eerste 21 dagen van dit jaar zijn er in de Middellandse Zee meer dan 200 mensen verdronken. In een wanhopige poging om aan vervolging, slavernij en marteling te ontsnappen zijn ze omgekomen aan de dodelijkste grens ter wereld, en ondergingen hetzelfde lot als tienduizenden anderen voor hun.

Sea-Watch verzet zich tegen deze dodelijke grenspolitiek. Terwijl regeringen mensen en mensenrechten in de Middellandse Zee laten verdrinken, blijft onze bemanning daar het fundamentele principe verdedigen, dat elk mensenleven waardevol is en iedereen het verdient om gered te worden. Niemand moet verdrinken.

Een Europa dat stelt waarde als solidariteit en mensenrechten hoog in het vaandel te houden, kan mensen niet laten verdrinken. Meer dan 35 Duitse en Italiaanse steden, waaronder Berlijn, Napels, Palermo en Hamburg, hebben al aangegeven bereid te zijn om de geredde mensen op te vangen.

Redding op zee mag nooit afhangen van onderhandelingen die zich binnen de EU afspelen. relocatievraagstukken moeten aan land worden opgehelderd.

Wij roepen de Europese Commissie op om voor eens en altijd een einde te maken aan dit onwaardige gekibbel over mensenlevens. We vragen ook een onmiddellijke toewijzing van een veilige haven voor de 47 overlevenden aan boord van de Sea-Watch 3 en de vaststelling van een duurzame oplossing waarbij in de toekomst in vergelijkbare gevallen onverwijld een veilige haven wordt toegewezen.

Tekenen!