Red bijen en boeren!

We komen samen uit de hele Europese Unie om te pleiten voor een bij-vriendelijke landbouw: voor de boeren, onze gezondheid en het milieu!

Met ons Europees Burgerinitiatief roepen we de Europese Commissie op om een ​​landbouwmodel te ondersteunen waarin zowel de boeren als de biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen.

Onderwerp:

Om de gezondheid van zowel de bij als de mens te beschermen roepen wij de Commissie op rechtshandelingen voor te stellen om synthetische pesticiden tegen 2035 geleidelijk te elimineren, om de biodiversiteit te herstellen en om landbouwers bij de omschakeling te steunen.

Belangrijkste doelen:

Synthetische pesticiden in de EU-landbouw tegen 2030 geleidelijk met 80 % verminderen, te beginnen met de gevaarlijkste, om vervolgens tot een volledige afschaffing te komen tegen 2035; – natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden herstellen zodat de landbouw een drijvende kracht wordt achter het herstel van de biodiversiteit; – de landbouw hervormen door prioriteit te geven aan kleinschalige, gediversifieerde en duurzame landbouwpraktijken, ondersteuning te bieden voor een snelle uitbreiding van agro-ecologische en biologische praktijken en mogelijkheden te bieden voor onafhankelijke opleiding en onafhankelijk onderzoek op het gebied van pesticide- en GMO-vrije landbouw.

  • Verder lezen en tekenen. Uitgelichte afbeelding ontleend aan de actiesite