Rechts groeit omdat links niet wil gaan stemmen (Aangevuld)

Ik heb begrip — echt waar — voor het feit dat links ook nu weer massaal niet wil gaan stemmen. Ik heb ook alle begrip — geloof me — voor de redeneringen waarom men niet wil gaan stemmen. Maar schiet het middel niet volkomen het doel voorbij?

Door ter linkerzijde niet te gaan stemmen, namelijk, wordt rechts alleen maar sterker. De niet uitgebrachte stemmen zetten niemand aan tot denken over democratie in dit land, maar zijn slechts een onhoorbaar en onzichtbaar protest dat door niemand opgemerkt wordt, kán worden. De redenen waarom men niet de gang naar de stembus wil maken, worden immers alleen op ‘linkse’ kanalen gepubliceerd en dus ook door niemand anders dan de alreeds links georiënteerde stemgerechtigden gehoord en gezien. Rechts blijft ongeïnformeerd en ongeïnteresseerd, maar ziet met genoegen dat de kiesdrempel verlaagd wordt en het aandeel rechts in de uitgebrachte stemmen stijgt.

Door niet te gaan stemmen, kiest links dus voor rechts. En is dat werkelijk in overeenstemming met het doel dat beoogd werd door niet te gaan stemmen?

Hoelang blijven we op links nog in eigen voeten schieten?

Redactie: Wij vermoeden dat dit een reactie is op Peter Storms anti-stemverklaring

– Reactie van de schrijver (naam ter redactie bekend):

Mijn stuk is een algemeen gerichte waarschuwing. Ik spreek immers ook van “massaal” niet gaan stemmen en ga ervan uit dat ook Peter slechts één enkele stem kon uitbrengen. Ik heb alle bewondering en respect voor Peter en zijn beweegredenen en wenste mijn pijlen op generlei wijze op hem persoonlijk te richten.
Ik lees op meerdere links georiënteerde websites dat mensen om diverse redenen niet gaan stemmen. Hoewel divers, komen alle redenen neer op idealisme. Maar idealisme is soms beter gediend door pragmatisme, is maar wat ik wil zeggen.
Enig tegenwicht in de raadszalen is en blijft uiterst belangrijk, al is komt van de ‘linkse’ partijen in de buurt van je idealen. De besluiten die ons allen treffen worden toch dáár, in die raadszaal, genomen en de uitkomst is bij voorbaat duidelijk als de meerderheid van zetels door rechts tot uiterst rechts worden ingenomen.
Mijn excuses voor het niet duidelijk genoeg zijn in eerste instantie. Ik hoop hiermee wat meer helderheid te hebben geschapen over wat ik probeerde duidelijk te maken.