Over de Rand van Greenspans politiek

Alan Greenspan was bijna twintig jaar lang de hoogste baas bij de Fed, de centrale bank van de VS. Hij kan een blinde volgeling worden genoemd van Ayn Rand, de politieke filosofe van het neoliberalisme.

Hans Achterhuis, Denker des Vaderlands, heeft onder meer over hun relatie een artikel geschreven. Dat de relatie heel nauw was, laat het volgende citaat zien. Daarbij is het nodig te weten dat Nathaniel Branden een minnaar van Rand was.

Toen uitkwam dat Branden de voorkeur aan een jongere vrouw had gegeven, werd hij op staande voet door Rand geëxcommuniceerd. In veelvoud ging er een officiële verklaring uit dat hij een verrader van de leer was en dat hij niet meer namens de beweging mocht spreken. Iedere objectivist moest zich voortaan van contacten met Branden onthouden. Een van de eersten die, zonder enig nader onderzoek, de publieke verklaring blind ondertekenden, was Alan Greenspan.

Voor mij is deze daad, die aan de praktijken onder partijleden in de voormalige Sovjet-Unie doet denken, typerend voor de loyaliteit van Greenspan naar Rand (Trouw).

Achterhuis concludeert dat Ayn Rand een utopie fabriceerde. Met de rampzalige gevolgen van deze utopie worstelen we nog steeds. En dat allemaal als gevolg van een fanatieke sekte rondom haar.